service banner image

ĐẦU TƯ VÀO BẤT ĐỘNG SẢN TẠI BẤT ĐỘNG SẢN MỸ

Summary
Service Type
Bất động Sản pháp Luật new YORK
Provider Name
Dillendorf Và Khudaya,
750 Third Avenue,New York,NY-10016,
Telephone No.212.757.9797
Area
New YORK, Manhattan, Brooklyn, Hoàng hậu và Bronx
Description
Hỗ trợ khách hàng nước ngoài với mua bán và thương mại bất động sản ở new YORK, bao gồm cả các căn hộ đầu tư, và thương mại, và các tòa nhà

Cho một cuộc tham vấn về cơ cấu nước ngoài đầu tư bất động sản cho CHÚNG tôi

liên hệ với Dilendorf Và Khurdayan bởi email hoặc gọi cho chúng tôi tại 212.457.9797.

Tại Dilendorf & Khurdayan, chúng tôi đại diện cho khách hàng quốc tế liên quan đến cơ cấu đầu tư trong nước vào bất động sản Hoa Kỳ. Chúng tôi kết hợp kinh nghiệm bất động sản thực hành với chuyên môn pháp lý, biến chúng tôi thành một cửa cho các khách hàng bất động sản trên toàn thế giới.

ATTORNEYS' EXPERIENCE

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện cho một nhà đầu tư nước ngoài trong việc mua $19.7 M chung đơn vị ở Midtown, Manhattan

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện quốc tế, quỹ đầu tư tư nhân trong cơ cấu của họ đầu tư vào một công ty liên doanh để phát triển một căn hộ dự án ở Brooklyn, New York

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện cho một khách hàng từ Ý trong kết nối với việc bán hàng của chung đơn vị trong Khu Tài chính New York

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện cho một nước ngoài nhà đầu tư thiết lập một không thể tin tưởng cấu tổ chức để mua và cầm đầu tư bất động sản ở New York, vì lợi ích của các nhà đầu tư của gia đình

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện cho một nước ngoài khách hàng trong kết nối với các mua $4M chung cư sang trọng đơn vị ở new york, New York

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Hỗ trợ cho một nước ngoài khách hàng có được tài trợ cho các mua $5.75 M lẻ chung đơn vị trong khu trung Tâm Manhattan

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện cho một nhà đầu tư nước ngoài trong $7M mua-ra ngoài của đối tác của ông quan tâm đến một tòa nhà ở khu trung tâm Manhattan

Công ty chúng tôi có kinh nghiệm quan trọng trong việc phát triển và triển khai các cấu trúc nắm giữ hiệu quả thuế đối với các khoản đầu tư nước ngoài vào bất động sản Hoa Kỳ nhằm giảm thiểu gánh nặng thuế của Hoa Kỳ phát sinh từ việc tham gia vào các dự án bất động sản.

Chúng tôi đại diện cho khách hàng từ Thụy Sĩ, Ý, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Trung Quốc, Kazakhstan và Mỹ Latinh.

Mua bất động sản Hoa Kỳ với tư cách là người không cư trú khác nhau theo một số cách rất quan trọng từ việc mua bất động sản là công dân hoặc thường trú nhân.

Các quy tắc áp dụng cho các giao dịch như vậy và các quy trình phải tuân theo thường phức tạp và tốn thời gian hơn. Ngay cả những điều cơ bản như mở tài khoản ngân hàng cho người không cư trú cũng yêu cầu nhiều bước và tài liệu bổ sung.

Vì vậy, lập kế hoạch cẩn thận là rất quan trọng ở mọi giai đoạn của giao dịch bất động sản để đảm bảo thực hiện thành công và tuân thủ luật pháp tiểu bang và liên bang.

Công ty luật bất động sản của chúng tôi hướng dẫn khách hàng nước ngoài thông qua mọi khía cạnh của giao dịch bất động sản, bao gồm:

  • Hình thành các đơn vị nắm giữ bất động sản hiệu quả về thuế cho khách hàng nước ngoài;
  • Tuân thủ FIRPTA (Đầu tư nước ngoài vào Đạo luật thuế bất động sản);
  • Tư vấn cho khách hàng về nghĩa vụ báo cáo và thuế của Hoa Kỳ và Tiểu bang New York / Thành phố New York liên quan đến mua bán bất động sản;
  • Đảm bảo tuân thủ luật thuế liên bang, tiểu bang và thành phố;
  • Lấy mã số thuế của Hoa Kỳ để mua bất động sản;
  • Hỗ trợ khách hàng mở tài khoản ngân hàng Mỹ;
  • Soạn thảo, đàm phán và xem xét đề nghị mua hàng, hợp đồng mua bán, đóng tài liệu và chứng thư; và
  • Tiến hành tìm kiếm và kiểm tra tiêu đề, và giải quyết các vấn đề tiêu đề.
Summary
Service Type
Bất động Sản pháp Luật new YORK
Provider Name
Dillendorf Và Khudaya,
750 Third Avenue,New York,NY-10016,
Telephone No.212.757.9797
Area
New YORK, Manhattan, Brooklyn, Hoàng hậu và Bronx
Description
Hỗ trợ khách hàng nước ngoài với mua bán và thương mại bất động sản ở new YORK, bao gồm cả các căn hộ đầu tư, và thương mại, và các tòa nhà

Cho một cuộc tham vấn về cơ cấu nước ngoài đầu tư bất động sản cho CHÚNG tôi

liên hệ với Dilendorf Và Khurdayan bởi email hoặc gọi cho chúng tôi tại 212.457.9797.

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.