service banner image

DỊCH VỤ QUỐC GIA CHUNG

Summary
Tổng Cố Vấn Dịch Vụ
Service Type
Tổng Cố Vấn Dịch Vụ
Provider Name
Dillendorf Khudaya,
60 Broad Street, 24th Floor,New York,New York-10004,
Telephone No.12124579797
Area
Alabama Alaska Arizona Arkansas California, Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina Bắc Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Đảo Rhode, Nam Carolina, South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Description
Dilendorf và Khurdayan cung cấp dịch vụ như bên ngoài tổng tư vấn cho các doanh nghiệp của tất cả các kích thước. Cho dù một khách hàng có một thói quen cần cho luật sư hoặc một tạm thời, công ty của chúng tôi là hạnh phúc để cung cấp hỗ trợ của chúng tôi ở hướng dẫn các khách hàng qua kinh doanh và vấn đề pháp lý nhanh chóng và hiệu quả.

Cho một tư vấn miễn phí của chúng tôi về tổng cố vấn dịch vụ

xin liên hệ Dilendorf Và Khudaya bởi gửi một email hay gọi chúng tôi ở 212.457.9797.

Dilendorf & Khurdayan cung cấp dịch vụ như tư vấn chung bên ngoài cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Cho dù khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp lý thường xuyên hay tạm thời, công ty chúng tôi sẵn lòng cung cấp hỗ trợ của chúng tôi trong việc hướng dẫn khách hàng thông qua các vấn đề kinh doanh và pháp lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Chúng tôi tự hào là một phần của sự phát triển và thành công của khách hàng.

Là tư vấn chung bên ngoài, chúng tôi tập trung vào việc đảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi được thông tin đầy đủ và đang đưa ra quyết định phù hợp về mặt tài chính và pháp lý để phát triển kinh doanh. Thông thường, chúng tôi đàm phán với các bên thứ ba khi việc kinh doanh của khách hàng phát triển – nhà đầu tư, khách hàng, nhà cung cấp, chủ nhà, kế toán, tư vấn, cơ quan truyền thông, cơ quan chính phủ và quản lý.

ATTORNEYS' EXPERIENCE

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Nên đầu New York công ty môi giới trên tất cả vấn đề pháp lý, bao gồm cả thương mại cho thuê, trí tuệ, công ty vấn đề, vấn đề việc làm và xử lý tất cả các kết nối với hoạt động kinh doanh

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Đại diện cho một thời trang bắt đầu lên như luật sư trong kết nối với các vấn đề pháp lý doanh liên quan thỏa thuận mới quan hệ đối tác, ký mới thiết kế lại công ty quản trị, thiết lập khuyến khích bồi thường kế hoạch cho nhân viên, trí tuệ vấn đề, bao gồm cả đăng ký hiệu và xử lý cấp phép dàn xếp

ATTORNEYS' EXPERIENCE

Nên ngoại-dựa khách hàng tư nhân trong kết nối với trường MỸ nhập, bao gồm cả công ty, và vấn đề về thuế cho thuê thương mại, và trí tuệ

Chúng tôi mang nhiều năm kinh nghiệm trong các giao dịch thương mại vào công việc của chúng tôi như là tư vấn chung bên ngoài. Mối quan hệ của chúng tôi với khách hàng với tư cách là cố vấn đáng tin cậy cùng với sự hiểu biết của chúng tôi về hoạt động kinh doanh của từng khách hàng, cho phép chúng tôi giải quyết các nhu cầu pháp lý hàng ngày của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả, cũng như lường trước các rủi ro pháp lý và phát triển các chiến lược để giải quyết các rủi ro đó trước đó.

Dịch vụ tư vấn chung của chúng tôi bao gồm, trong số những thứ khác:

  • Hướng dẫn các công ty thông qua chu kỳ kinh doanh đầy đủ – từ hình thành đến thiên thần và đầu tư mạo hiểm đến chào bán chứng khoán tư nhân / công cộng, bao gồm chứng khoán kỹ thuật số;
  • Lựa chọn và thiết lập các cấu trúc nắm giữ và vận hành phù hợp;
  • Xác định, cấu trúc và kết thúc tất cả các giai đoạn tài trợ – điều khoản, thỏa thuận, cung cấp tài liệu, hồ sơ pháp lý;
  • Bảo vệ tài sản trí tuệ của khách hàng, bao gồm nhãn hiệu, bản quyền và bí mật thương mại;
  • Hỗ trợ pháp lý của các thỏa thuận chiến lược bao gồm sáp nhập, mua lại, liên doanh và spin-off;
  • Dịch vụ tư vấn chung cho các vấn đề pháp lý và tuân thủ hàng ngày;
  • Cung cấp đầy đủ pháp lý do siêng năng và hỗ trợ giao dịch;
  • Soạn thảo hợp đồng, xem xét và đàm phán (ví dụ: thỏa thuận phát triển phần mềm, công nghệ và giấy phép, không cạnh tranh, bí mật thương mại và không tiết lộ, thương mại hóa sản phẩm và thỏa thuận dịch vụ chuyên nghiệp, thỏa thuận cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp, cho thuê .).
Summary
Tổng Cố Vấn Dịch Vụ
Service Type
Tổng Cố Vấn Dịch Vụ
Provider Name
Dillendorf Khudaya,
60 Broad Street, 24th Floor,New York,New York-10004,
Telephone No.12124579797
Area
Alabama Alaska Arizona Arkansas California, Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina Bắc Dakota Ohio Oklahoma Oregon Pennsylvania Đảo Rhode, Nam Carolina, South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
Description
Dilendorf và Khurdayan cung cấp dịch vụ như bên ngoài tổng tư vấn cho các doanh nghiệp của tất cả các kích thước. Cho dù một khách hàng có một thói quen cần cho luật sư hoặc một tạm thời, công ty của chúng tôi là hạnh phúc để cung cấp hỗ trợ của chúng tôi ở hướng dẫn các khách hàng qua kinh doanh và vấn đề pháp lý nhanh chóng và hiệu quả.

Cho một cuộc tham vấn về những luật sư,dịch vụ

xin liên hệ Dilendorf Và Khudaya bởi gửi một email hay gọi chúng tôi ở 212.457.9797.

Our website uses cookies. By continuing to use our site, you agree to our use of cookies in accordance with our Privacy Policy.